Energie uit fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie beschikken over een belangrijke overeenkomst: energie wordt vaak gewonnen in tijden waarin het niet nodig is en moet worden bewaard voor een later tijdstip. Hier, naast de klassieke buffers en boilers staan met name de hygiëneboilers of hygiëne meerlagenboilers in het brandpunt van ontwikkeling. Door het verwarmen van het water voor huishoudelijk gebruik volgens het doorstroomprincipe, wordt het risico op legionella uitgesloten. In de Solar-energiesector wordt een onderscheid gemaakt tussen de thermische Solar-energie voor het verwarmen van een medium en fotovoltaïsche Solar-energie om elektriciteit op te wekken met behulp van zonlicht.