14-01-14

Hygiëneboilers

Vers en warm water is een essentieel onderdeel van het leven. Of het nu gebruikt wordt voor rechtstreekse consumptie , koken, douchen of het wassen van je handen. Drinkwater in de gewenste hoeveelheid en de temperatuur beschikbaar hebben is een van de belangrijkste verworvenheden van de moderne samenleving.
Vaak wordt vanzelfsprekend geacht dat dit water hygiënisch is. Conventionele drinkwaterboilers waarin een grote hoeveelheid verwarmd water over een langere tijd is opgeslagen, kunnen echter niet altijd aan deze eis voldoen.
Energetisch zijn grote drinkwaterboilers met een lage opslagtemperatuur en verschillende temperatuurlagen gebruikelijk (bijvoorbeeld een verwarmingssysteem met warmtepomp en thermische Solarondersteuning). Echter, deze factoren bevorderen de vorming van een sedimentlaag op de bodem van het reservoir, waardoor een ideale voedingsbodem voor bacteriën (bijv. Legionella) ontstaat.
Ook daarom is de in hygiëneboilers toegepaste zoetwatertechnologie zo gunstig voor waterhygiëne.
Deze komen overeen met de nieuwste thermische en waterhygiëne-eisen. Hun opbouw verschilt fundamenteel van conventionele, wateropslagtanks met grote volumes. Bij hygiëneboilers scheidt een ingebouwde RVS spiraalbuis het drinkwater van het verwarmingswater en dient gelijktijdig als efficiënte warmtewisselaar. Daarmee worden de voordelen van een buffervat gecombineerd met die van een doorstroomverwarmer.
Het verwarmingswater wordt gebruikt als de eigenlijke warmte-opslag, terwijl het drinkwater alleen wanneer er behoefte aan is, door de RVS spiraalbuis gaat en daar wordt verhit. De consument beschikt daardoor te allen tijde over hygiënisch vers water op de gewenste temperatuur.