Privacy Policy

Per mei 2018

Wij, OEG GmbH, hebben ons gecommitteerd aan gegevensbescherming en willen daarom voldoen aan onze informatieplicht op grond van artikel 13 AVG en u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn.

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

  Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van de website oeg.net en het gebruik van aanbiedingen en diensten is OEG GmbH (hierna "OEG" genoemd).

  De contactgegevens zijn:

  OEG GmbH
  Industriestraße 1
  31840 Hessisch Oldendorf

  Telefon: 05152 / 699 – 0
  Telefax: 05152 / 699 - 2000
  E-Mail: info(at)oeg.net

  Geautoriseerde vertegenwoordiger:
  Hermann Löffeld

 • 2. Met wie kunt u contact opnemen voor vragen over gegevensverwerking?

  Vragen over de verwerking van uw gegevens kunnen op elk gewenst moment worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

  OEG GmbH
  Data Protection Officer
  Industriestraße 1
  31840 Hessisch Oldendorf

  E-Mail: Datenschutz(at)oeg.net

 • 3. Welke van uw gegevens verwerken we?

  We verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u

  • de website oeg.net bezoekt
  • ons informatie verschaft via een contactformulier op onze website
  • uns Informationen über ein Kontaktformular auf unserer Webseite mitteilen
  • op andere manieren contact met ons opneemt.

  Concreet kunnen dit de volgende gegevens zijn:

  Gegevens die u invoert via formulieren:

  • Gegevens die u verstrekt bij het registreren voor een klantaccount / klantrekening (o.a. aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, fax, land, postcode, plaats, straat, btw-nummer (VAT-nummer), Kamer van Koophandel nummer)
  • Gegevens die u ons verstrekt bij het registreren voor OEG-nieuwsbrief (inclusief e-mailadres, aanhef, voornaam, achternaam)
  • Gegevens vereist voor de aankoop en / of levering van goederen / diensten gekocht op oeg.net (inclusief factuuradres, afleveradres, leverdatum, contactpersoon, gsm-nummer, e-mailadres)
  • Gegevens die u ons verstrekt via een webformulier of anders wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Contact" (inclusief titel, titel, voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Productaanvragen" (inclusief titel, titel, voornaam, achternaam, e-mailadres)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Feedback" (inclusief voornaam, achternaam, e-mailadres)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Prijswaarschuwing" (inclusief voornaam, achternaam, e-mailadres)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Prijsevaluatie" (inclusief gewenste prijs, contactgegevens van de primaire contactpersoon)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Ask for callback" (inclusief titel, titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Recensies en tips" (inclusief titel, naam, uw mening over het product, contactgegevens van de gekozen contactpersoon)
  • Gegevens die u invoert in het formulier "Vragen en antwoorden" (inclusief contactgegevens van de gekozen contactpersoon, uw vraag)
  • Gegevens die u verstrekt wanneer u ons aanbeveelt.

  Gegevens die u genereert zonder dat u deze in een formulier invoert:

  • Gegevens over uw aankopen gedaan op oeg.net (inclusief goederen en diensten, prijzen, kortingsbedrag, locatie en tijdstip van de transactie)
  • Gegevens die u genereert wanneer u producten aan uw winkelwagentje, aan uw notities of aan uw favorieten toevoegt
  • Gegevens verkregen door het gebruik van onze website oeg.net en cookies, Web-Beacons, advertentie-ID's en andere unieke identificatiegegevens (inclusief pagina's geopend, links aangeklikt, gebruikte services, gebruikstijd)
  • Gegevens over uw locatie (als u het verzamelen van locatiegegevens hebt toegestaan ​​in uw apparaatinstellingen)
  • Gegevens die we nodig hebben als bewijs van uw toestemming met de ontvangst van de OEG-nieuwsbrief (o.a. tijdstempel van de nieuwsbriefbestelling en de klik op de link in de bevestigingsemail, met afgegeven toestemmingsverklaring)
  • Gegevens die we ontvangen door OEG Nieuwsbrief te lezen of onze productaanbevelingen te e-mailen (openen van de e-mail, klikken op links in de e-mail, gegevens van het gebruikte apparaat, locatie-informatie op basis van het IP-adres. Toegankelijkheid van het e-mailadres, uitvoering van de dienst "online bestellen" of elke andere actie op de website na het klikken op een aanbieding)
  • Gegevens die we ontvangen bij deelname aan een door ons georganiseerde promotionele prijsvragen (informatie over prijsvraag, antwoorden)
  • Gegevens die we genereren op basis van de evaluatie van uw gegevens (klantensegmenten, vermoedelijke productvoorkeuren)
  • Gegevens die u ons verstrekt bij een sollicitatie naar een geadverteerde functie of bij een open sollicitatie (o.a. persoonlijke informatie, opleiding gegevens, eerdere loopbaangeschiedenis, sollicitatiebrief, CV, portretfoto, getuigschriften)

  We verwerken de bovengenoemde gegevens alleen voor zover ze daadwerkelijk door ons noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u de service "online bestellen" gebruikt of deelneemt aan een van onze prijsvragen.

 • 4. Is er een verplichting om de gegevens te verstrekken?

  Het verstrekken van uw gegevens is wettelijk niet vereist. Sommige van de bovenstaande gegevens zijn echter vereist om een ​​klantenaccount op oeg.net in te stellen en om inkoopcontracten voor goederen en diensten op oeg.net te sluiten en uit te voeren. Zonder de communicatie van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, zijn wij niet in een positie om een ​​koopovereenkomst met u aan te gaan voor goederen en diensten op oeg.net of om u in staat te stellen om diensten en functies te gebruiken op oeg.net. De communicatie van andere gegevens is vrijwillig, maar kan nodig zijn voor het gebruik van bepaalde diensten en dienstverlening. Dit betreft b.v. gegevens voor deelname aan een prijsvraag. We informeren u, wanneer u gebruik maakt van een service, aanbieding of functie wanneer u uw gegevens nodig zijn. Deze gegevens zijn gemarkeerd als verplichte velden. In het geval van vereiste gegevens betekent het niet-verlenen van de betreffende dienst dat de betreffende dienst, aanbieding of functie niet kan worden toegepast. Voor optionele gegevens kan het niet-verstrekken van de gegevens ertoe leiden dat onze services, aanbiedingen en functies niet op dezelfde manier en in dezelfde mate als gebruikelijk kunnen worden aangeboden.

 • 5. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens en op welke juridische basis gebeurt dit?

  5.1 Klantaccount op oeg.net

  Als u zich bij ons als klant registreert, stellen we voor u een wachtwoord beveiligde klantaccount in. In uw klantenaccount op oeg.net kunt u uw gegevens beheren en eerdere, openstaande of in bestelling geplaatste bestellingen bekijken. Uw e-mailadres en uw wachtwoord worden gebruikt om u te identificeren in uw klantenaccount op oeg.net. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming (precontractuele maatregelen en uitvoering van het contract).

  5.2 Fraudepreventie

  Om fraude te voorkomen, kunnen we de juistheid en leverbaarheid van de adresgegevens via de vervoerder controleren en bij atypische orderprocessen (b.v.: bij verzending naar een niet eerder gebruikt verzendadres, gelijktijdig bestellen van een verscheidenheid van goederen en / of diensten) de beschikbare methoden van betaling beperken of weigeren om een ​​koopovereenkomst te sluiten. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6, par. 1, onder f, van de verordening gegevensbescherming (belangenweging op basis van het belang van OEG, om fraude te voorkomen).

  5.3 Product recall

  Wij verwerken uw gegevens (naam, e-mailadres, transactiegegevens) om de productveiligheid voor producten met gebreken te garanderen en om persoonlijk letsel en / of materiële schade te voorkomen. Rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letter c en d van de verordening gegevensbescherming (naleving van een wettelijke verplichting van OEG is onderworpen aan, of de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een ander individu).

  5.4 Reclame

  Naast de verwerking van uw gegevens om de service "online bestellen" te verwerken, gebruiken wij uw gegevens zoals hieronder in meer detail beschreven voor reclamedoeleinden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden. Informele communicatie met de contactgegevens als bedoeld in punt 1 is voldoende.

  5.4.1 Nieuwsbrief

  Op onze website heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor OEG nieuwsbrief. De nieuwsbrief informeert over de huidige aanbiedingen van OEG. Als u ons uw naam geeft, gebruiken we dit om u persoonlijk aan te spreken. Wanneer u ons andere gegevens verstrekt gebruiken we die gegevens om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan u en uw interesses. Na het verzenden van het registratieformulier ontvangt u een bevestigingsmail. Registratie wordt pas van kracht als u op de link in de bevestigingsemail klikt. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Gebruik daarvoor de betreffende link aan het einde van elke e-mail. De juridische basis voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming (instemming).

  5.4.2 Personalisatie van de promotionele communicatie

  We willen u reclame sturen die is afgestemd op uw individuele interesses. Om dit te doen, analyseren we uw gegevens en proberen we producten, services en acties te selecteren die precies bij u passen. Daartoe evalueren wij uw gegevens door typische patronen van klikken of koopgedrag te identificeren om duidelijk omschreven doelgroepen te definiëren en daardoor reclame op de doelgroep te specificeren. Berekende inkoopkansen helpen ons om uw behoeften beter te begrijpen. Bovendien stellen uw gegevens ons in staat om services weer te geven die in uw markt van toepassing zijn, uw gebruikspatroon aan te passen en om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letters a en f, van de verordening gegevensbescherming (toestemming en afweging van de belangen, voor te leggen op basis van het belang van OEG reclame die is afgestemd op de individuele belangen van de ontvanger).

  5.4.3 Tevredenheidsonderzoek

  We verwerken uw gegevens door u uit te nodigen voor tevredenheidsonderzoeken, bijvoorbeeld voor het volgen van de voortgang van een bestelling. Rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letters a en f, van de verordening gegevensbescherming (toestemming en afweging van belangen, "Order Online" op basis van het belang van OEG, om de tevredenheid van de klanten met de service te bepalen).

  5.4.4 Succesvol beheren van advertenties

  We evalueren de resultaten van onze marketingactiviteiten om de effectiviteit en relevantie van onze campagnes te meten. Wij bepalen het succes van onze advertentie-inspanningen om onze marketingactiviteiten voortdurend in uw voordeel te verbeteren en nieuwe maatregelen te plannen. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letter f, van de verordening gegevensbescherming (afweging van belangen, op basis van het belang van OEG, het succes van de promotionele activiteiten te meten).

  5.5 Promotionele prijsvragen

  Van tijd tot tijd heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan promotionele prijsvragen op onze website. Voor het uitvoeren van een prijsvraag verzamelen wij informatie (naam, e-mailadres, postadres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de competitie). Wij verwerken uw gegevens voor verificatie voor rechtmatige deelname aan de actie van de deelnemers, het identificeren en het informeren van de winnaar, het verzenden van de prijs en de eventuele bekendmaking van de winnaar. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6, par. 1, onder b, van de verordening gegevensbescherming (de uitvoering van de prijsvraag).

  5.6 Websiteanalyse / Tracking / Services

  Voor ontwerpaanpassingen van onze internetactiviteiten creëren we pseudoniem gebruikersprofielen met behulp van Google Analytics. De genoemde website-analysetool maakt gebruik van cookies. Deze analyseren uw gebruik van onze websites. Uw IP-adres wordt alleen in anonieme vorm verwerkt. De website-analysetool evalueert uw gebruik van onze websites voor ons en stelt rapporten over de website-activiteit op. U kunt de creatie van pseudonieme gebruikersprofielen op elk moment afwijzen.

  Google Analytics:
  Een manier om de web analyse via Google Analytics tegen te gaan, is om een ​​opt-out cookie te plaatsen die Google aangeeft uw gegevens niet te verwerken voor web analyse doeleinden. Houd er rekening mee dat web analytics niet wordt uitgevoerd zo lang de opt-out cookie is opgeslagen in uw browser. Als u de opt-out-cookie nu wilt instellen, klik dan hier. Afhankelijk van de gebruikte browser, kunt u een browser-invoegtoepassing installeren die tracking voorkomt. Klik hier en installeer de browserplug-in die daar beschikbaar is.

  econda Analytics:
  Voor het op behoeften georiënteerde ontwerp en voor de optimalisatie van deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen door oplossingen en technologieën van econda GmbH en worden gebruiksprofielen gemaakt op basis van deze gegevens met behulp van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om de herkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. Gebruikersprofielen worden echter niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor een toewijzing van gebruiksprofielen aan IP-adressen niet langer mogelijk is.

  Het gebruik van pseudonieme gegevens is gebaseerd op de bepalingen van §15 (3) TMG.

  Bezoekers van deze website kunnen op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst hier.

  Gebruik van Hotjar:
  Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, schuifhoogten, enz.) Op onze website te meten en te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de trackingcode en cookies van uw bezoek aan onze website worden verzonden naar en opgeslagen door de Hotjar-servers in Ierland.

  De volgende informatie kan door uw apparaat en uw browser worden vastgelegd:

  • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een anonieme indeling)
  • Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, op voorwaarde dat u het via onze website beschikbaar hebt gesteld
  • Schermgrootte van uw apparaat
  • Apparaattype en browserinformatie
  • Geografisch gezichtspunt (alleen het land)
  • De voorkeurstaal om onze website weer te geven
  • Loggegevens

  De volgende gegevens worden automatisch gegenereerd door onze servers wanneer Hotjar wordt gebruikt:

  • Domein gebruikt
  • Bezochte pagina's
  • Geografisch gezichtspunt (alleen het land)
  • De voorkeurstaal om onze website weer te geven
  • De datum en tijd waarop de site is geopend

  Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik ervan te genereren, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetevaluatie van de website te evalueren.
  Hotjar maakt ook gebruik van services van derden zoals Google Analytics en Optimizely voor het leveren van services. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verzendt tijdens uw bezoek aan de Website, zoals cookies of IP-verzoeken. Raadpleeg hun respectieve privacybeleid voor meer informatie over het opslaan en gebruiken van Google Analytics en Optimizely-gegevens.
  De cookies die Hotjar gebruikt hebben een verschillende "levensduur". Sommige blijven maximaal 365 dagen geldig, sommige blijven alleen geldig tijdens het huidige bezoek.
  U kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en de instructies daar te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

  De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (belangenafweging, gebaseerd op OEG's belangstelling voor het meten en analyseren van het gebruik van haar websites).

  5.7 Gebruik-gebaseerde online advertenties (remarketing / retargeting / targeting)

  Onze website of de website van waaraf u gelinkt bent, verwerkt uw gebruiksgedrag. Dit is hoe het werkt: wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat de netwerkoperator herkenningsfuncties voor uw browser of apparaat ophaalt (zoals het maken van een zogenaamde browser-vingerafdruk), uw IP-adres evalueert of een herkenningsfunctie daarin heeft in de vorm van een klein tekstbestand dat is opgeslagen op uw apparaat (bijv. Cookie van derden). Het is ook mogelijk dat de netwerkoperator uw bezoek aan onze website koppelt en opslaat met een of meer van deze identificerende functies om onze advertenties op andere sites op internet weer te geven.

  De hierboven beschreven herkenningsfuncties zijn ontworpen als een pseudoniem en kunnen door de netwerkoperator worden gebruikt om uw terminal op andere websites te herkennen. Als u bijvoorbeeld naar een pagina surft die deelneemt aan het advertentienetwerk van de operator (waarbij advertenties namens de advertentienetwerkprovider worden weergegeven), kan de advertentienetwerkprovider uw apparaat en uw browser herkennen op basis van de bovenstaande functies

  We kunnen onze websites ook voorzien van remarketingtags. Dit betekent dat we zoekwoorden op onze website opnemen die uitspraken bevatten over de inhoud van de weergegeven pagina (zoals product- of servicecategorieën). De zoekwoorden die we gebruiken, bevatten geen persoonlijke of gevoelige informatie. De netwerkoperator ontvangt en slaat deze sleutelwoorden op voor de bovengenoemde herkenningsfuncties. Dus wanneer u een pagina bezoekt die we hebben getagd met een bepaalde productcategorie, slaat de netwerkoperator die tag op en wijst deze toe aan uw herkenningskenmerken.

  We kunnen de plaatsing van reclame richten op andere websites, die is gebaseerd op de populaire zoekopdrachten van onze pagina's. Dus bezoekt u een andere website die deelneemt aan het netwerk van de operator, kan de netbeheerder u op basis van de kenmerken en opgeslagen steekwoorden herkennen zodat bepaalde advertenties weer getoond kunnen worden.

  Als u zich aanmeldt met hun eigen referenties voor een netwerk operator (bv. Google), kan het de erkenning kenmerken van de verschillende browsers en apparaten met elkaar verbinden. Als de netwerk operator een herkenning heeft aangemaakt voor u voor het gebruik van uw desktop of laptop die u gebruikt, smartphone of tablet, kunnen deze gegevens onderling worden gekoppeld. Op deze manier kan de netwerkoperator onze advertentiecampagnes tonen op al uw met het netwerk verbonden eindapparaten. De netbeheerder, zal dit alleen doen als u uw hiervoor in het verleden uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

  Om advertenties te kunnen tonen op basis van uw gebruik, werken wij met verschillende providers. We hebben deze voor u samengesteld in het volgende overzicht. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze vorm van adverteren. Volg de link naar de opt-out in het volgende overzicht.

  Google Remarketing
  Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
  Oppositie (Opt-out): https://adssettings.google.com/

  Google Adwords/ Conversion Tracking
  Privacybeleid: https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=nl
  Oppositie (Opt-out): http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

  Facebook
  Privacybeleid: https://de-de.facebook.com/policy.php
  Oppositie (Opt-out): https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

  Bing Ads
  Privacybeleid: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/richtlinien-zur-datensicherheit-und-datnschutzerklaerung
  Oppositie (Opt-out): https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/optout-optimization

  U kunt zich rechtstreeks afmelden via de pagina Privacybeleid

  Op de website www.youronlinechoices.com/nl/ krijgt meer informatie over het online advertising en de individuele provider. Daar heeft u ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op gebruik gebaseerde online advertenties door enkele of alle providers.

  Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letter f, van de verordening gegevensbescherming (afweging van belangen, voor te leggen op basis van het belang van OEG en de netbeheerders reclame die is afgestemd op de individuele belangen van de ontvanger).

  5.8 live chat

  Gebruikers van oeg.net kunnen op specifieke tijden rechtstreeks communiceren met OEG-medewerkers via livechat. Om de chat te gebruiken, zetten we de gekozen taal in de winkel over evenals het klantnummer (als u bent ingelogd). Kortom, er zijn geen verdere persoonlijke gegevens vereist. Als u persoonlijke gegevens verstrekt, verwerken wij deze om een ​​bestaand contract te vervullen of om dit te initiëren op basis van artikel 6, lid 1, pagina 1b van de AVG. Daarnaast registreren we IP-adres, chatgeschiedenis en uw klantnummer, als u bent ingelogd. We zullen deze gegevens wissen als ze niet langer verplicht zijn om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen of als ze niet langer in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen, met name retentieperioden. oeg.net maakt gebruik van SnapEngage-services voor de chat (SnapEngage, LLC, 1722 14th St., Suite 105, Boulder, CO 80302, VS). Wanneer u de Live Chat gebruikt, worden de gegevens overgedragen naar de servers van SnapEngage. Orderverwerking is overeengekomen met de provider SnapEngage. SnapEngage is onderworpen aan de bestaande regelgeving tussen de EU en de VS "Privacy Shield" https://www.privacyshield.gov/ meer informatie verstrekt over de privacy van SnapEngage zie https://snapengage.com/privacy-policy/

  5.9 Sociale media

  Op onze website vindt u links naar de sociale media-diensten van Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Links naar de websites van sociale-mediaservices worden aangegeven met het respectieve bedrijfslogo. Als u deze links volgt, bereikt u de bedrijfsidentiteit van OEG bij de respectieve sociale-mediaservice. Wanneer u op een koppeling naar een sociale mediaservice klikt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van de sociale-mediaservice. Hierdoor wordt naar de servers van de sociale-mediaservice verzonden dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden verdere gegevens verzonden naar de aanbieder van de sociale-mediaservice. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Adres van de website waar de geactiveerde link zich bevindt
  • Datum en tijd waarop de website is geopend of geactiveerd
  • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
  • IP-adres

  Als u al bent aangemeld bij de betreffende sociale-mediaservice op het moment dat u de link activeert, kan de aanbieder van de sociale-mediaservice mogelijk uw gebruikersnaam en mogelijk uw echte naam bepalen op basis van de verzonden gegevens en deze informatie met uw sociale gebruikersaccount toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. U kunt deze mogelijkheid tot toewijzing van uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich vooraf bij uw gebruikersaccount afmeldt.

  De sociale-mediaservers bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen daarom ook worden verwerkt door de aanbieder van de sociale-mediaservice in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen mogelijk zijn onderworpen aan een wet op gegevensbescherming, welke de algemene persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als het geval is in de lidstaten van de Europese Unie.

  Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale-mediaservice. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens via de sociale-mediaservices op onze website, raadpleegt u het privacybeleid van de respectieve sociale-mediaservice.

  5.10 Formulieren

  • Contactformulier
   U kunt contact met ons opnemen via ons "contactformulier". Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te beantwoorden en, indien nodig, om u het gevraagde informatiemateriaal toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming.

  • Formulier productvragen
   Via ons formulier "vraag over dit product" kunt u contact met ons op om producten aan te vragen. Wij verwerken uw gegevens om te kunnen reageren op uw verzoek, in voorkomend geval, het verzenden van de gewenste informatie. Uw gegevens kunnen aan de bevoegde autoriteit voor uw aanvraag locatie worden verzonden. Rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking art. 6 lid. 1 letter b en f van de data Protection Verordening (pre-actie, de prestaties en de afweging van de belangen, om te beantwoorden op basis van het belang van OEG, verzoeken van klanten en andere personen).

  • Formulier Feedback
   U kunt contact met ons opnemen via ons feedbackformulier. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u de gevraagde informatie toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming.

  • Formulier callback
   U kunt een terugroepactie bij ons aanvragen via ons formulier "Vragen om terugbellen". Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u het gevraagde informatiemateriaal toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming.

  • Formulier productbeoordelingen en tips
   U kunt een productbeoordeling indienen via ons formulier 'Productrecensies en tips'. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u de gevraagde informatie toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming.

  • Formulier Artikelen Vragen en Antwoorden
   U kunt ons een vraag stellen over een product via ons vraag- en antwoordformulier. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u de gevraagde informatie toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming

  • Formulier prijsalert
   U kunt ons formulier 'Prijswaarschuwing' gebruiken om ons plaatsen en websites te vertellen waar u het product goedkoper kunt krijgen. U kunt ook de betreffende prijs of de gewenste prijs opgeven. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u de gevraagde informatie toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming.

  • Formulier prijsevaluatie
   U kunt ons formulier "Prijsevaluatie" gebruiken om onze prijzen te beoordelen als de prijs "Redelijk" of "niet-verhandelbaar" voor u lijkt te zijn. Als u het overeenkomstige selectievakje activeert, ontvangt u een melding wanneer de gewenste prijs is bereikt. Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden en, indien nodig, om u de gevraagde informatie toe te sturen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is voor uw aanvraag. Rechtsgrond voor de beschreven verwerking van gegevens (pre-actie, de prestaties en het evenwicht van de belangen te beantwoorden, op basis van het belang van OEG verzoeken van klanten en anderen) art. 6 lid. 1 letter b en f, van de verordening gegevensbescherming

  5.11 Solliciteren

  Op onze website heeft u de mogelijkheid om online een sollicitatie in te dienen voor een geadverteerde functie bij OEG of om een ​​open sollicitatie in te dienen. Uw gegevens worden geaccepteerd door de HR-afdeling en doorgestuurd naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de geadverteerde functie of voor de personen die zijn belast met het verwerken van het aanvraagproces. Alle betrokkenen behandelen uw aanvraagdocumenten met de nodige zorg en vertrouwelijk. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming en artikel 26, lid 1, eerste alinea, BDSG (besluit betreffende de totstandbrenging van een arbeidsverhouding).

  5.12 Webserverlogboeken

  Wanneer u onze webpagina's bezoekt, verwerken we standaard de verbindingsinformatie van de aanvragende computer, waaronder het IP-adres, de webpagina's die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van de browser die worden gebruikt om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen en het type besturingssysteem, evenals de website van waaruit u ons bezoekt. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (belangenafweging, op basis van OEG's belang bij het waarborgen van de beveiliging van IT-systemen).

  5.13 Cookies

  We gebruiken cookies in sommige delen van onze website, bijvoorbeeld om de voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website dienovereenkomstig te kunnen ontwerpen. Dit maakt een eenvoudigere navigatie en een hoge gebruiksvriendelijkheid mogelijk. Cookies helpen ons ook bijzonder populaire delen van onze website te identificeren.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen. Hiermee kunt u informatie voor een bepaalde periode bewaren en uw apparaat identificeren. Voor betere gebruikersbegeleiding en individuele prestaties gebruiken we permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser instellen om u te informeren over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. Belangrijk: als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u mogelijk bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

  We gebruiken de volgende categorieën cookies op onze website:

  • Essentiële cookies
  • Prestatiecookies
  • Cookies voor functionaliteit / personalisatie
  • Targeting cookies

  Essentiële cookies:
  Deze cookies zijn nodig om door de website te kunnen navigeren en de functies ervan te kunnen gebruiken, zoals toegang tot met wachtwoord beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen we u geen bepaalde door u gevraagde diensten aanbieden. We gebruiken essentiële cookies om geregistreerde gebruikers uniek te identificeren, zodat ze worden herkend tijdens hun bezoek en wanneer ze de site opnieuw bezoeken.

  Prestatiecookies:
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van websites ontvangen. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, dient om de functionaliteit en service van de website te verbeteren. We gebruiken prestatiecookies om statistieken te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt en om te zien hoe effectief onze advertentiecampagnes zijn.

  Functionaliteits- / personalisatiecookies:
  Met deze cookies kunnen websites de informatie van een bezoeker onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal) om geoptimaliseerde, op maat gemaakte functionaliteit te bieden. Deze cookies worden ook gebruikt om de instellingen die u op de website aanbrengt (zoals lettergrootte of -formaat en andere door de gebruiker aan te passen opties) te behouden. Ze dienen ook voor het leveren van aangevraagde services (zoals het afspelen van een video). Deze cookies kunnen uw browse-activiteit niet volgen op andere websites. Ze verzamelen geen informatie over u die kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden en kan niet bepalen waar u zich op internet bevond buiten onze website. We gebruiken cookies voor functionaliteit / personalisatie om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt, om inhoud te personaliseren en uw voorkeuren op te slaan.

  Targeting cookies:
  Deze cookies worden gebruikt om reclame aan u en uw interesses aan te passen. Ze dienen ook om te beperken hoe vaak een advertentie aan u wordt getoond, de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en het gedrag van mensen te begrijpen na het bekijken van een advertentie. Targetingcookies worden meestal geplaatst op de site van advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website. Ze erkennen dat de gebruiker een website heeft bezocht en deze informatie aan andere adverteerders doorgeeft. Vaak zijn ze gekoppeld aan de functionaliteit van een webpagina die door dit bedrijf wordt aangeboden. We gebruiken targeting-cookies om advertenties op andere websites aan u aan te passen en om informatie te verstrekken over uw bezoek aan de advertentienetwerken die wij gebruiken, zodat u later, op basis van uw surfgedrag, precies de advertenties kunt zien die u mogelijk heeft echt geïnteresseerd.

  5.14 Google Tag Manager

  Google Tag Manager:
  eze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen website-tags worden beheerd via een enkele interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering heeft plaatsgevonden, zullen de tracking-tags behouden blijven voor zover ze geïmplementeerd zijn met behulp van Google Tag Manager.

  5.15 Contact voor evaluatieherinnering

  Beoordelingherinnering door eKomi:
  Tenzij u tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 letter a van DSGVO aan ons heeft gegeven, verzenden wij uw e-mailadres om de beoordeling platform eKomi eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, (www. ekomi.de), zodat het u per e-mail een beoordelingsherinnering stuurt. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de controller of het ratingplatform.

 • 6. Is geautomatiseerde verwerking gedaan voor profilering?

  We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering bij deze verwerking van uw gegevens.

 • 7. Wie heeft toegang tot uw gegevens en om welke reden?

  Binnen OEG krijgen alleen mensen toegang tot uw gegevens, die ze nodig hebben om de aan u toegewezen taken te voltooien. Buiten OEG kunnen serviceproviders die ons helpen onze taken uit te voeren, toegang krijgen tot uw gegevens. Dit zijn dienstverleners van de volgende categorieën:

  • Hosting service provider voor de werking van onze servers
  • Ontwikkelingsserviceprovider voor programmering, ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van softwaretoepassingen
  • E-mailbezorgingsdienstverlener voor het verzenden van e-mails in verband met een bestelling / reservering op oeg.net
  • Call center serviceprovider voor klantenservice
  • E-mail marketing service provider voor het versturen van nieuwsbrieven
  • Print service provider voor het printen en verzenden van reclamemail
  • Serviceprovider voor het leveren van enquêtetools
  • Betalingsdienstaanbieder voor de afrekening van betalingen
  • Advertentienetwerkexploitanten voor advertentiecampagnes en online adverteren (remarketing en retargeting)
  • Serviceprovider voor de levering en prestatiemeting van online adverteren
  • Analysedienstverlener voor de analyse van gegevens en analyse van het gebruik van elektronische media (website, voordelenkaartprogramma)
  • Social media-operators voor het aanbieden van sociale plug-ins

  Payment service provider:

  • PayPal

   PayPal heeft het recht voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "afbetaling" via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgestuurd naar kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de Duitse consumentencode (DSGVO). Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de toekenning van de respectieve betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische grondslag. De berekening van scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, onder andere aan de gebruikte kredietinformatiebureaus, raadpleegt u het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

   U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als dit nodig is voor de contractuele betaling.

  • SOFORT GmbH

   Bij de betaalmethode "SOFORT", wordt verwerking van betalingen uitgevoerd via de payment service provider SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna: "SOFORT") waaraan wij tijdens het bestelproces informatie samen met de informatie van uw bestelling op grond van artikel 6 (1) (b) van de GDPR verstrekken. SOFORT GmbH maakt deel uit van Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienst SOFORT en voor zover dit nodig is voor dit doel. Bij het volgende webadres voor meer informatie over het privacybeleid SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

  • heidelpay GmbH

   Door de betalingsmethode "Credit Card" te kiezen, verloopt de verwerking van betalingen via de betalingsdienst heidelpay GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna "heidelpay") waaraan wij tijdens het bestelproces informatie samen met de informatie van uw bestelling op grond van artikel 6 (1) (b) van de GDPR verstrekken. De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienst heidelpay en slechts voor zover dat hiervoor nodig is. Raadpleeg het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van heidelpay: https://www.heidelpay.com/de/datenschutz/

  Serviceproviders die we gebruiken, moeten voldoen aan speciale vertrouwelijkheidsvereisten. Ze hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en voor de periode die nodig is om de taken uit te voeren.

  Bij een vermoeden van een strafbaar feit, kunnen we uw gegevens doorgeven worden aan wetshandhavingsinstanties (politie, openbare aanklagers).

 • 8. Worden gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

  Voor de verwerking van uw gegevens maken wij ook gebruik van dienstverleners in derde landen buiten de Europese Unie. Landen buiten de Europese Unie gaan anders om met de bescherming van persoonsgegevens dan landen binnen de Europese Unie. Er is momenteel geen besluit van de Europese Commissie dat deze derde landen over het algemeen een passend beschermingsniveau bieden. Daarom hebben we specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig in derde landen worden verwerkt als binnen de Europese Unie. Met dienstverleners in derde landen sluiten we het contract voor gegevensbescherming (standaardprivacybepalingen) af dat is verstrekt door de Commissie van de Europese Unie voor de verwerking van persoonsgegevens in derde landen. Dit biedt passende garanties voor de bescherming van uw gegevens bij serviceproviders in het derde land.

 • 9. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

  We bewaren uw gegevens alleen zolang als we die nodig hebben voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van de verwerkingsdoeleinden die worden vermeld in deze verklaring betreffende gegevensbescherming, worden deze gegevens verwijderd, tenzij het bewaren ervan nog steeds nodig is voor het voldoen aan commerciële of fiscale bewaarverplichtingen. In de regel verwijderen we uw gegevens op basis van deze deadlines of stellen we de verwijderingsperiode in aan de hand van deze criteria:

  • Gegevens over OEG-klantaccount na beëindiging van de gebruikersrelatie
  • Gegevens voor OEG-nieuwsbrief na intrekking van de toestemming binnen een maand
  • Gegevens voor OEG nieuwsbrief automatische verwijdering van onbevestigde ontvangers na 3 maanden
  • Gegevens over aankopen gedaan op oeg.net voor bestellingen tot tien jaar na voltooiing van de aankoop
  • Gegevens over deelname aan een sweepstake twee maanden na het einde van de Sweepstakes
  • Klantenservicegegevens drie maanden na voltooiing van het proces
  • Toepassingsgegevens voor een geadverteerde taak zes maanden na het voltooien van het aanvraagproces
 • 10. Welke rechten heeft u?

  10.1 informatie

  U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt.

  10.2 Correctie

  Als uw informatie niet (meer) juist is, kunt u om correctie van uw gegevens vragen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u een aanvulling aanvragen.

  10.3 Verwijderen

  U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Houd er rekening mee dat een claim voor annulering afhankelijk is van het bestaan ​​van een geldige reden. Bovendien mogen er geen voorschriften zijn die ons verplichten uw gegevens te bewaren.

  10.4 Beperking van verwerking

  U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen. Houd er rekening mee dat een claim op beperking van de verwerking afhankelijk is van het bestaan ​​van een geldige reden.

  10.5 Oppositie

  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. In het geval van een legitiem bezwaar zullen we uw gegevens niet langer verwerken.

  10.6 Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden

  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dit geldt ook voor de profilering van direct mail. U kunt uw bezwaren op een vormvrije manier naar ons verzenden, bij voorkeur naar de hierboven vermelde contactgegevens die het zoekwoord "bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden" vermelden.

  10.7 Klacht

  U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens.

  10.8 Dataportabiliteit

  U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie te ontvangen die u ons in een elektronisch formaat hebt verstrekt.

  10.9 Intrekking van uw toestemming

  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens, die u ons hebt gegeven, te allen tijde in te trekken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die u ons hebt voorgelegd vóór de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dus vóór 25.05.2018. De gemakkelijkste manier om de door u gegeven toestemming in te trekken, is per e-mail contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot de intrekking.